ROCT

Autentificare | Cont Nou

Situaţie statistică

În anul şcolar 2001-2002 s-au înregistrat 34 de firme de exerciţiu. Din totalul firmelor, 21 (62%) au desfăşurat activitate în domeniul comerţului, 8 (24%) au desfăşurat activitate în turism, iar 5 (14%) au desfăşurat activitate în alte servicii exceptând turismul.

În anul 2006-2007 se constată o creştere foarte mare a numărului firmelor de exerciţiu pe piaţa virtuală.  Astfel,  se autorizează 650 firme de exerciţiu, dintre acestea 290 (45%) firme de exerciţiu având obiectul de activitate în comerţ, 158 (24%) în turism şi 202 (31%) în alte servicii, exceptând turismul.

În anul şcolar 2007-2008 numărul firmelor de exerciţiu autorizate de ROCT creşte, înregistrându-se până la sfârşitul anului 850 firme de exerciţiu. Din totalul firmelor autorizate, 350 (39%) au avut obiectul de activitate în comerţ, 230 (26%) în turism şi 310 (35%) în alte servicii, exceptând turismul.

În anul şcolar 2008-2009 numărul firmelor de exerciţiu autorizate de ROCT a fost de 841. Din totalul firmelor autorizate, 315 (37%) au avut obiectul de activitate în comerț, 251 (30%) în turism şi 275 (33%) în alte servicii, exceptând serviciile de turism. De asemenea, au fost autorizate la ROCT și 3 întreprinderi simulate.

La sfârşitul anului şcolar 2009-2010 numărul firmelor de exerciţiu autorizate de ROCT a crescut la 970. Din totalul firmelor autorizate, 379 firme de exerciţiu (39%) au obiectul de activitate în comerţ, 260 firme de exerciţiu (27%) au activitate în turism, iar 331 firme de exerciţiu (34%) au activitate în  alte servicii. De asemenea, au fost autorizate la ROCT şi 7 întreprinderi simulate.

La sfârşitul anului şcolar 2010-2011 numărul firmelor de exerciţiu autorizate de ROCT a fost de 1017.Din totalul firmelor autorizate, 394 firme de exerciţiu (39%) au obiectul de activitate în comerţ, 286 firme de exerciţiu (27%) au activitate în turism, iar 337 (34%). De asemenea, au fost autorizate 34 întreprinderi simulate.
La sfârșitul anului școlar 2014-2015 situația statistică (incluzând și firmele de exrcițiu constituite pe proiecte POSDRU CPP 175) este:
Total conturi pe ROCT – 5467 din care 3883 conturi active și 1027 conturi inactive.
Ponderile sunt:
FE Inactive – 29%
FE active-noi – 54,7%
FE active continuate – 9,6%
FE active-preluate – 6,7%
În anul şcolar 2015/2016, s-au înregistrat și au fost active în centrala ROCT- 1193 firme de exerciţiu/întreprinderi simulate din care 235 firme noi (229 FE și 6 IS), 488 firme continuate (486 FE și 2 IS) şi 470 firme preluate(442 FE și 28 IS). O parte din aceste firme sunt firme din proiecte POSDRU care și-au continuat activitatea și după finalizarea proiectului (158 de firme de exercițiu).

În tabelul de mai jos se află evoluţia firmelor de exerciţiu după obiectul de activitate în perioada 2001-2017:

Indicatori

An  şcolar 2001/ 2002

An  şcolar 2002/ 2003

An  şcolar 2003/ 2004

An  şcolar 2004/ 2005

An  şcolar 2005/ 2006

An  şcolar 2006/ 2007

An  şcolar 2007/ 2008

An  şcolar 2008/ 2009

An  şcolar 2009/ 2010

An  şcolar 2010/ 2011

An  şcolar 2011/ 2012

An  şcolar 2012/ 2013

An  şcolar 2013/ 2014

An şcolar 2014/ 2015

An şcolar 2015/ 2016

An  şcolar 2016/ 2017

Număr FE existente

34

117

327

306

355

651

890

841

970

1017

1022

1160

1305

1376

1193

1189

Comerţ

23

66

185

156

177

290

350

315

379

394

385

444

494

436

370

343

Servicii

7

16

25

83

90

158

230

251

260

286

264

313

358

390

341

718

Producţie

-

4

3

-

-

-

-

-

-

-

36

68

92

153

137

117

Bănci locale

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte servicii

1

28

114

67

88

202

310

275

331

337

339

335

344

394

342

2

Număr şcoli

3

32

58

66

63

128

146

154

197

203

217

240

270

291

265

238

Număr localităţi

3

28

46

47

45

81

98

104

126

128

140

150

166

183

151

142