ROCT

Autentificare | Cont Nou

Situaţie statistică

În anul școlar 2020-2021 au funcționat 1.285 de firme de exercițiu și întreprinderi simulate din care 521 au fost noi, 395 preluate și 369 continuate.

În anul școlar 2019-2020 s-a înregistrat o creștere de peste 6% a firmelor active față de anul școlar 2018-2019. Astfel, au activat 1.555 de firme de exercițiu și întreprinderi simulate. Au fost înregistrate 406 firme noi și 1.075 de firme preluate/continuate.

În anul școlar 2018-2019 s-a înregistrat o creștere de 22,30% a firmelor active față de anul școlar 2017-2018. Astfel, au activat 1459 de firme de exercițiu și întreprinderi simulate. Creștere a fost la toate domeniile, cea mai mare fiind la producție: 62,89%. Au fost înregistrate 507 firme noi și 952 de firme preluate/continuate.

În anul şcolar 2017/2018, s-au înregistrat și au fost active în centrala ROCT- 1193 firme de exerciţiu/întreprinderi simulate din care 235 firme noi și e şi 958 firme preluate/continuate.

În anul şcolar 2016/2017, s-au înregistrat și au fost active în centrala ROCT- 1180 firme de exerciţiu/întreprinderi simulate din care 157 firme noi și 1023 firme preluate/continuate . O parte din aceste firme sunt firme din proiecte POSDRU care și-au continuat activitatea și după finalizarea proiectului (158 de firme de exercițiu).

În anul şcolar 2015/2016, s-au înregistrat și au fost active în centrala ROCT- 1193 firme de exerciţiu/întreprinderi simulate din care 236 firme noi şi 957 firme preluate/continuate. O parte din aceste firme sunt firme din proiecte POSDRU care și-au continuat activitatea și după finalizarea proiectului (158 de firme de exercițiu).

La sfârșitul anului școlar 2014-2015 situația statistică (incluzând și firmele de exrcițiu constituite pe proiecte POSDRU CPP 175) este:
Total conturi pe ROCT – 5467 din care 3883 conturi active și 1027 conturi inactive.
Ponderile sunt:
FE Inactive – 29%
FE active-noi – 54,7%
FE active continuate – 9,6%
FE active-preluate – 6,7%

La sfârşitul anului şcolar 2010-2011 numărul firmelor de exerciţiu autorizate de ROCT a fost de 1017.Din totalul firmelor autorizate, 394 firme de exerciţiu (39%) au obiectul de activitate în comerţ, 286 firme de exerciţiu (27%) au activitate în turism, iar 337 (34%). De asemenea, au fost autorizate 34 întreprinderi simulate.

La sfârşitul anului şcolar 2009-2010 numărul firmelor de exerciţiu autorizate de ROCT a crescut la 970. Din totalul firmelor autorizate, 379 firme de exerciţiu (39%) au obiectul de activitate în comerţ, 260 firme de exerciţiu (27%) au activitate în turism, iar 331 firme de exerciţiu (34%) au activitate în  alte servicii. De asemenea, au fost autorizate la ROCT şi 7 întreprinderi simulate

În anul şcolar 2008-2009 numărul firmelor de exerciţiu autorizate de ROCT a fost de 841. Din totalul firmelor autorizate, 315 (37%) au avut obiectul de activitate în comerț, 251 (30%) în turism şi 275 (33%) în alte servicii, exceptând serviciile de turism. De asemenea, au fost autorizate la ROCT și 3 întreprinderi simulate.

În anul şcolar 2007-2008 numărul firmelor de exerciţiu autorizate de ROCT creşte, înregistrându-se până la sfârşitul anului 850 firme de exerciţiu. Din totalul firmelor autorizate, 350 (39%) au avut obiectul de activitate în comerţ, 230 (26%) în turism şi 310 (35%) în alte servicii, exceptând turismul.

În anul 2006-2007 se constată o creştere foarte mare a numărului firmelor de exerciţiu pe piaţa virtuală.  Astfel,  se autorizează 651 firme de exerciţiu, dintre acestea 290 (45%) firme de exerciţiu având obiectul de activitate în comerţ, 158 (24%) în turism şi 202 (31%) în alte servicii, exceptând turismul și 1 în alte domenii.

În anul şcolar 2001-2002 s-au înregistrat 34 de firme de exerciţiu. Din totalul firmelor, 23 (67%) au desfăşurat activitate în domeniul comerţului, 5 (15%) au desfăşurat activitate în turism,  3 (9%) au desfăşurat activitate în alte servicii exceptând turismul și 3 firme (9%)

În tabelul de mai jos se află evoluţia firmelor de exerciţiu după obiectul de activitate și continuitate în perioada 2001-2019:

An școlar Nr. FE active Din care: Din care:
Comerț Servicii Producție Alte Domenii Noi Preluate/Continuate
2001/2002 34 23 8 0 3 34 0
2002/2003 117 66 44 4 3 99 18
2003/2004 327 185 139 3 0 249 78
2004/2005 306 156 150 0 0 230 76
2005/2006 355 177 178 0 0 122 233
2006/2007 651 290 360 0 1 402 249
2007/2008 890 350 540 0 0 488 402
2008/2009 841 315 526 0 0 403 438
2009/2010 970 379 591 0 0 447 523
2010/2011 1017 394 623 0 0 378 639
2011/2012 1022 385 630 6 1 495 527
2012/2013 1160 444 648 68 0 505 655
2013/2014 1305 494 712 98 1 554 751
2014/2015 1376 436 787 153 0 545 831
2015/2016 1193 370 683 137 3 236 957
2016/2017 1180 343 718 117 2 157 1023
2017/2018 1193 293 801 97 2 235 958
2018/2019 1459 302 996 158 3 507 952