ROCT

Autentificare | Cont Nou

Situaţie statistică

În anul şcolar 2001-2002 s-au înregistrat 34 de firme de exerciţiu. Din totalul firmelor, 21 (62%) au desfăşurat activitate în domeniul comerţului, 8 (24%) au desfăşurat activitate în turism, iar 5 (14%) au desfăşurat activitate în alte servicii exceptând turismul.

În anul 2006-2007 se constată o creştere foarte mare a numărului firmelor de exerciţiu pe piaţa virtuală.  Astfel,  se autorizează 650 firme de exerciţiu, dintre acestea 290 (45%) firme de exerciţiu având obiectul de activitate în comerţ, 158 (24%) în turism şi 202 (31%) în alte servicii, exceptând turismul.

În anul şcolar 2007-2008 numărul firmelor de exerciţiu autorizate de ROCT creşte, înregistrându-se până la sfârşitul anului 850 firme de exerciţiu. Din totalul firmelor autorizate, 350 (39%) au avut obiectul de activitate în comerţ, 230 (26%) în turism şi 310 (35%) în alte servicii, exceptând turismul.

În anul şcolar 2008-2009 numărul firmelor de exerciţiu autorizate de ROCT a fost de 841. Din totalul firmelor autorizate, 315 (37%) au avut obiectul de activitate în comerț, 251 (30%) în turism şi 275 (33%) în alte servicii, exceptând serviciile de turism. De asemenea, au fost autorizate la ROCT și 3 întreprinderi simulate.

La sfârşitul anului şcolar 2009-2010 numărul firmelor de exerciţiu autorizate de ROCT a crescut la 970. Din totalul firmelor autorizate, 379 firme de exerciţiu (39%) au obiectul de activitate în comerţ, 260 firme de exerciţiu (27%) au activitate în turism, iar 331 firme de exerciţiu (34%) au activitate în  alte servicii. De asemenea, au fost autorizate la ROCT şi 7 întreprinderi simulate.

La sfârşitul anului şcolar 2010-2011 numărul firmelor de exerciţiu autorizate de ROCT a fost de 1017.Din totalul firmelor autorizate, 394 firme de exerciţiu (39%) au obiectul de activitate în comerţ, 286 firme de exerciţiu (27%) au activitate în turism, iar 337 (34%). De asemenea, au fost autorizate 34 întreprinderi simulate.
La sfârșitul anului școlar 2014-2015 situația statistică (incluzând și firmele de exrcițiu constituite pe proiecte POSDRU CPP 175) este:
Total conturi pe ROCT – 5467 din care 3883 conturi active și 1027 conturi inactive.
Ponderile sunt:
FE Inactive – 29%
FE active-noi – 54,7%
FE active continuate – 9,6%
FE active-preluate – 6,7%
În anul şcolar 2015/2016, s-au înregistrat și au fost active în centrala ROCT- 1193 firme de exerciţiu/întreprinderi simulate din care 235 firme noi (229 FE și 6 IS), 488 firme continuate (486 FE și 2 IS) şi 470 firme preluate(442 FE și 28 IS). O parte din aceste firme sunt firme din proiecte POSDRU care și-au continuat activitatea și după finalizarea proiectului (158 de firme de exercițiu).

În anul şcolar 2016/2017, s-au înregistrat și au fost active în centrala ROCT- 1193 firme de exerciţiu/întreprinderi simulate din care 235 firme noi (229 FE și 6 IS), 488 firme continuate (486 FE și 2 IS) şi 470 firme preluate(442 FE și 28 IS). O parte din aceste firme sunt firme din proiecte POSDRU care și-au continuat activitatea și după finalizarea proiectului (158 de firme de exercițiu).

În anul şcolar 2017/2018, s-au înregistrat și au fost active în centrala ROCT- 1146 firme de exerciţiu/întreprinderi simulate din care 252 firme noi, 407 firme continuate şi 487 firme preluate.

În tabelul de mai jos se află evoluţia firmelor de exerciţiu după obiectul de activitate în perioada 2001-2018:

Indicatori Anşcolar 2001/ 2002 An școlar 2002/ 2003 An şcolar 2003/ 2004 An şcolar 2004/ 2005 An şcolar 2005/ 2006 An şcolar 2006/ 2007 An şcolar 2007/ 2008 An şcolar 2008/ 2009 An şcolar 2009/ 2010 An şcolar 2010/ 2011 An şcolar 2011/ 2012 An școlar 2012/ 2013 An şcolar 2013/ 2014 An şcolar 2014/ 2015 An şcolar 2015/ 2016 An  şcolar 2016/ 2017 An  şcolar 2017/ 2018
Număr FE existente 34 117 327 306 355 651 890 841 970 1017 1022 1160 1305 1376 1193 1189  1146
Comerţ 23 66 185 156 177 290 350 315 379 394 385 444 494 436 370 343  301
Servicii 7 16 25 83 90 158 230 251 260 286 264 313 358 390 341 718  752
Producţie - 4 3 - - - - - - - 36 68 92 153 137 117  92
Bănci locale 3 3 - - - - - - - - - - - - - -  -
Alte servicii 1 28 114 67 88 202 310 275 331 337 339 335 344 394 342 2  1
Număr şcoli 3 32 58 66 63 128 146 154 197 203 217 240 270 291 265 238  234
Număr localităţi 3 28 46 47 45 81 98 104 126 128 140 150 166 183 151 142  138