ROCT

Autentificare | Cont Nou

POSDRU/57/1.3/S/33440

O scurtă descriere a proiectului „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” POSDRU/57/1.3/S/33440
Dezvoltarea capitalului uman în România prin modernizarea învăţământului profesional şi tehnic (ÎPT) a reprezentat în ultimii ani, o prioritate pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Un sprijin important pentru atingerea obiectivelor de modernizare a fost asigurat prin fondurile Phare, ale Uniunii Europene, de pre-aderare. Procesul de modernizare a ÎPT este continuu, având în vedere provocările existente la nivel european şi internaţional şi în acest context, asigurarea finanţării intervenţiilor prin POSDRU reprezintă o importantă oportunitate.

În perioada august 2010 – ianuarie 2013, Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic implementează proiectul strategic „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu”, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul are ca obiectiv general susţinerea procesului de îmbunătăţire a sistemului naţional de educaţie şi formare profesionala, prin creşterea atractivităţii şi calităţii programelor de educaţie şi formare profesională asigurată prin pregătirea cadrelor didactice pentru realizarea unei evaluări moderne şi relevante a rezultatelor învăţării.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice prin însuşirea unor noi metode de instruire, inclusiv cunoaşterea şi aplicarea instrumentelor privind asigurarea calităţii procesului de predare–învăţare-evaluare.
 • Dezvoltarea, acreditarea şi furnizarea de programe pentru cadrele didactice în vederea îmbunătăţirii competenţelor şi capacităţii acestora de a utiliza metode interactive de predare- învaţare.
 • Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice de a forma competenţele cheie şi profesionale în formarea iniţială vizând dezvoltarea spiritului antreprenorial.
 • Diversificarea oportunităţilor de exersare a strategiilor didactice prin stagii de formare cu experţii din Austria, pornind de la exemplele de bună practică din această ţară si din alte ţări europene.

Principalele rezultate anticipate ale proiectului sunt:

 • 1 set de competenţe pentru profilul cadrului didactic specializat în implementarea metodei active de învăţare-firmă de exerciţiu;
 • 6 seturi de materiale auxiliare pentru cadre didactice (2 seturi de materiale /stagiu ), multiplicate pentru cei 600 de participanti la programele de formare, materiale ce vor fi folosite ulterior în procesul de formare de competenţe la nivelul tuturor unitaţilor din invăţământul profesional şi tehnic, domeniul economic;
 • 570 de certificate de competenţe profesionale obţinute de cadrele didactice din IPT, profil servicii, care au parcurs programul de formare continuă;
 • 1 ghid metodologic al cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic, profil servicii , necesar implementării metodei moderne de instruire-firmă de exerciţiu;
 • http://firmaexercitiu.tvet.ro/index.php/achizitii

 • 2 seminarii tematice cu cadrele didactice din unităţi din IPT, profil servicii, reprezentanţi ai agenţilor economici, reprezentanţi ai Comitetelor Sectoriale-Comerţ, Administraţie ,Turism şi Servicii, pentru promovarea rezultatelor proiectului;

Concordanța obiectivelor proiectului „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” cu obiectivele de guvernare din Programul de guvernare pe perioada 2009 – 2012

Prin obiectivele şi indicatorii propuşi, prin rezultatele anticipate proiectul „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” este în deplină concordanţă cu următoarele obiective de guvernare din Programul de guvernare pe perioada 2009 – 2012:

 • Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant
 • Introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe

Proiectul răspunde în mod direct următoarelor priorităţi formulate în Programul de guvernare pe perioada 2009 – 2012, pentru învăţământul preuniversitar: trecerea de la un curriculum axat pe acumularea de informaţii la un curriculum flexibil centrat pe formarea de competenţe relevante pentru piaţa muncii, pentru dezvoltarea capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi a celei de adaptare la situaţii noi.

De asemenea, proiectul răspunde în mod direct următoarei priorităţi formulate în Programul de guvernare pe perioada 2009 – 2012, pentru resurse umane: modernizarea formării iniţiale, susţinerea formării continue a cadrelor didactice şi stabilirea de criterii relevante de evaluare a calităţii cadrelor didactice.