ROCT

Autentificare | Cont Nou

Marca de calitate

Firme inscrise la Marca de Calitate:

Marca de Calitate 01.04.2019

 

MARCA DE CALITATE, anul școlar 2018-2019

Calendarul procesului de evaluare MARCA DE CALITATE-2019

Cerere-de-inscriere-Marca-de-Calitate-2018-2019
Cererile de înscriere se primesc pe adresa de e-mail marca.decalitate@roct.ro până la 28 februarie 2019.
Dosarele pentru evaluarea Marca de Calitate se trimit în format electronic, scanate,  până pe 30 aprilie 2019, la adresa de email: marca.decalitate@roct.ro

Structura va fi urmatoarea:

 • pentru fiecare domeniu (PO, RU, MQ, AV, TI, FC) se va crea un folder
 • criteriile aferente fiecărui domeniu vor fi incluse în folderul corespunztor, intr-un document tip pdf (se vor scana dovezile). Toate dovezile se vor include intr-un singur document pdf.

NU se mai trimit CD-uri la sediul ROCT !

 

 

MARCA DE CALITATE 2017
Rezultatele competiției MARCA DE CALITATE 2017 le gasiti în fisierul MARCA DE CALITATE 2016-2017
Tabelul cu FE inscrise la competiția MARCA DE CALITATE 2017 il găsiți aici: TABEL INSCRIERI_MARCA DE CALITATE 2017
Cererile de inscriere pentru Marca de calitate se primesc pâna la data de 31 martie 2017, la adresa de email: marca.decalitate@roct.ro

Dosarele pentru evaluarea Marca de Calitate se trimit în format electronic, scanate, pe CD, prin posta/curier, la adresa Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic – Centrala ROCT, strada Spiru Haret nr. 10-12, cod postal 010176, sector 1, București., până pe 19 aprilie 2017.

Structura va fi urmatoarea:

 • pentru fiecare domeniu (PO, RU, MQ, AV, TI, FC) se va crea un folder
 • criteriile aferente fiecărui domeniu vor fi incluse în folderul corespunztor, intr-un document tip pdf (se vor scana dovezile). Toate dovezile se vor include intr-un singur document pdf.

Deci structura va fi : FOLDER->un doc PDF->dovezi

 • certificatul de inregistrare va fi adaugat de catre Centrala ROCT
 • fiecare foaie a dosarului va avea antet si/sau subsol de tipul “FE……………………….”, Marca de calitate 2016-2017
 • dosarul scanat se va arhiva si se va trimite pe email pe adresa: marca.decalitate@roct.ro
 • la Subject se va trece “Dosar MQ FE……………….2016-2017, nivel…………………”
 • in Textul mesajului se va trece, pt fiecare folder in parte, numarul de pagini incluse. Exemplu: “Folderul PO contine un document pdf cu …. pagini”
 • toate dovezile se vor lista si se va intocmi dosarul care se va pastra in cabinetul firmei de exercitiu

După primirea CD-ului reprezentanții centralei ROCT vor transmite confirmarea de primire pe adresa de e-mail a firmei de exercițiu.

Formularul de inscriere pentru Marca de Calitate il regasiti la urmatorul link: Cerere-de-inscriere-Marca-de-Calitate-2016-2017; el va fi transmis la adresa de email: marca.decalitate@roct.ro, pana la data de 31 martie 2017.

Rezultatele revizuite pentru competiția MARCA DE CALITATE – 2016 le găsiți în rezultate_mc_2016_revizuit

Rezultatele evaluării dosarelor pentru competiția MARCA DE CALITATE – 2016 le găsiți în Rezultate_MC_2016
Certificatele vor fi elaborate până pe 15 octombrie 2016, scanate și trimise pe adresa de e-mail a firmei de exercițiu ( până la identificarea unei modalități de trimitere a originalului). Originalul poate fi ridicat de la sediul CNDIPT după 15 octombrie 2016.
In Tabel_inscrieri_MC_2016 găsiți tabelul cu firmele de exercițiu care au trimis formulare de înscriere la competiția MARCA DE CALITATE 2016.

Cererile de inscriere pentru Marca de calitate se primesc pâna la data de 31 martie 2016 .

Dosarele pentru evaluarea Marca de Calitate se trimit în format electronic, scanate, pe CD, prin posta/curier, la adresa Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic – Centrala ROCT, strada Spiru Haret nr. 10-12, cod postal 010176, sector 1, București., până pe 15 aprilie 2016.

Structura va fi urmatoarea:

 • pentru fiecare domeniu (PO, RU, MQ, AV, TI, FC) se va crea un folder
 • criteriile aferente fiecărui domeniu vor fi incluse în folderul corespunztor, intr-un document tip pdf (se vor scana dovezile). Toate dovezile se vor include intr-un singur document pdf.

Deci structura va fi : FOLDER->un doc PDF->dovezi

 • certificatul de inregistrare va fi adaugat de catre Centrala ROCT
 • fiecare foaie a dosarului va avea antet si/sau subsol de tipul “FE……………………….”, Marca de calitate 2015-2016
 • dosarul scanat se va arhiva si se va trimite pe email pe adresa: marca.decalitate@roct.ro
 • la Subject se va trece “Dosar MQ FE……………….2015-2016, nivel…………………”
 • in Textul mesajului se va trece, pt fiecare folder in parte, numarul de pagini incluse. Exemplu: “Folderul PO contine un document pdf cu …. pagini”
 • toate dovezile se vor lista si se va intocmi dosarul care se va pastra in cabinetul firmei de exercitiu

După primirea CD-ului reprezentanții centralei ROCT vor transmite confirmarea de primire pe adresa de e-mail a firmei de exercițiu.
Formularul de inscriere pentru Marca de Calitate il regasiti la urmatorul link: Cerere-de-inscriere Marca de Calitate 2015-2016; el va fi transmis la adresa de email: marca.decalitate@roct.ro, pana la data de 31 martie 2016.

 

Ghid pentru obţinerea certificatului „Marca de Calitate”

Marca de calitate reprezintă un instrument prin care se evaluează conformitatea activităţii desfăşurate de o firmă de exerciţiu în raport cu Standardele de calitate specifice firmei de exerciţiu din învăţământul profesional şi tehnic.

Marca de calitate este acordată sub forma certificatului „Marca de calitate a Firmei de Exerciţiu”, în urma evaluării firmelor de exerciţiu de nivel II(firme de exerciţiu noi, constituite la clasa a XI-a ruta directă de profesionalizare, respectiv clasa a XII-a ruta progresivă de profesionalizare) şi de nivel III (firme de exerciţiu reînregistrate, la nivelul  clasei a XII-a ruta directă de profesionalizare, respectiv clasei a XIII-a ruta progresivă de profesionalizare, preluate succesiv de cel puţin două generaţii de elevi).
Certificatul Marca de calitate a Firmei de Exerciţiueste acordat pe două niveluri:

 1. nivel de bază (corespunzător standardelor minimale)
 2. nivel avansat  (corespunzător  standardelor de referinţă).

Pentru obţinerea certificatului „Marca de calitate a firmei de exerciţiu”- nivel de bază este necesar să se obţină un număr minim de 50 puncte din punctajul maximal de  70 de puncte aferent acestui nivel.

Pentru obţinerea certificatului „Marca de calitate a firmei de exerciţiu” nivel   avansat este necesar să se obţină un număr  minim de 70 puncte din punctajul maximal de 100 de puncte aferent acestui nivel. Acest punctaj este compus din numărul minim  de puncte aferent nivelului de bază (50 puncte) şi un număr minim de 20 puncte din cele 30 puncte  aferente numai nivelului avansat.

Cine poate solicita evaluarea?

Orice firmă de exerciţiu înregistrată la ROCT (Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu/ Întreprinderilor Simulate din România) pe anul şcolar în curs, care nu deține certificat ”Marca de Calitate” obținut în anul anterior solicitării.

Criteriile pe baza cărora se face evaluarea dosarelor firmelor de exercițiu sunt prezentate in tabelul de mai jos:

RESPONSABILITĂŢILE MANAGEMENTULUI “Planificare şi organizare” (PO) PO 1 – Înregistrare la ROCT Prezentarea  firmei O pagină care sa includă denumirea firmei, date de contact, profesor coordonator, anul înfiinţării, obiect de activitate 1p 1p
Copie după certificatul de înregistrare Se verifică autorizarea FE la ROCT în momentul in care dosarul ajunge la centrala 2p 2p
PO2  – Structura organizatorică Organigrama Se va  indica  numele fiecărui angajat  pe  postul pe care îl ocupă în departament 2p 2p
PO3 – Circuitul  documentelor în firmă Schema circuitului documentelor în întreaga firmă Prezentarea schematică a circuitului documentelor în FE 2p 2p
Tabel cu evidenţa dosarelor fiecărui departament Prezentarea tabelară a departamentelor şi a dosarelor aferente (denumire dosar, conţinut, sarcini si responsabilităţi) 2p 2p
PO4 – Plan de afaceri  Planul  de afaceri Istoricul  firmei, prezentarea activităţii, obiective , misiune, viziune,  strategia firmei, informaţii financiare 5p 5p
MANAGEMENTUL RESURSELOR
“Managementul de personal” (RU)
RU 1 – Angajarea personalului Documente privind recrutarea şi selecţia a 3 angajaţi din departamente diferite:

Scrisoare de intenţie

1p 1p

Curriculum vitae

1p 1p

Contract  individual de muncă

1p 1p
RU 2 – Descrierea posturilor Fisa postului  pentru aceiaşi 3 angajaţi de la RU1 cu următoarele date minimale:

cerinţe de ocupare a postului;

sarcini şi atribuţii;

relaţii ierarhice.

3p 3p
RU 3 – Decontare curentă pentru personal la nivelul semestrului I Documente privind decontarea curentă pentru personal:

statele de salarii cu  toţi angajaţii pentru 3 luni

3p 3 p

ordin de plată ca dovadă de plată a tuturor  salariilor pentru 3 luni

2p 2p

ordin de plată ca dovadă pentru plata tuturor contribuţiilor  la asigurările sociale pentru 3 luni

2p 2p

ordin de plată ca dovadă de plată a impozitului pentru 3 luni

2p 2p

decontare salariu lunar (1 fluturaş  de salariu  ca exemplu)

- 2p
RU 4 – Rotaţia posturilor Tabel nominal care reflectă rotaţia posturilor Numele angajaţilor/ angajatelor care predau postul, data predării locului de muncă, denumirea postului predat, nume angajat care preia postul,  semnătura de predare-primire. - 2p
 Proces verbal pentru predarea  locului de muncă Conţinuturi minimale: cine/cui predă, sarcini îndepliniteSe va întocmi un proces verbal/fiecare loc de muncă - 2p
“Managementul calităţii” (MQ) MQ 1- Proces continuu de perfecţionare (PCP) Pentru un exemplu concret (max. 3 pagini): Plan: formularea obiectivelor 1p 1 p
Do: Descriere succintă a modului de realizare  1p 1p
Check: Evaluarea rezultatelor 1p 1p
Act: Raport privind măsurile de îmbunătăţire necesare  in urma evaluării 1p 1p
MQ 2 – Gradul de satisfacţie a personalului Documente de evaluare a gradului de satisfacţie a personalului ex.: ghid pentru interviu, chestionare - 2p
Centralizarea  rezultatelor Se vor centraliza datele obţinute din chestionare/ în urma interviurilor - 2p
MQ 3- Promovarea imaginii firmei Oferte speciale, pliante 2 p 2 p
Materiale promoţionale 2p 2p
Modul de amenajare a unui stand(schiţa) - 2p
Prezentarea unor pagini de catalog în limba română şi în limba engleză - 2p
Prezentare PPT (pe CD) - 4p
RESPONSABILITĂŢILE MANAGEMENTULUI Achiziţii şi vânzări” (AV) AV 1 – Cumpărarea unui bun de la o firmă de exerciţiu din afara şcolii Ofertă 1p 1 p
Comandă 1p 1p
Factură 1p 1p
OP 1p 1p
Fişa  contului “FURNIZOR”  din  care reiese înregistrarea contabilă a tranzacţiei 1p 1p
Fişa  mijloacelor fixe/fisa de magazie,  din care rezultă înregistrarea 2p 2p
AV 2 – Cumpărare servicii de la o firmă de exerciţiu din afara şcolii Ofertă 1p 1p
Comandă 1p 1p
Factură 1p 1p
OP 1p 1p
Nota contabilă 1p 1p
AV 3 – Comparaţia de oferte Compararea a două oferte concrete de pe piaţa FE Se vor prezenta cele două oferte şi se va motiva decizia  luată 2 p 2 p
AV 4 – Vânzare către firme de exerciţiu din afara şcolii Oferta 1p 1p
Comandă 1p 1p
Factură 1p 1p
OP 1p 1p
Fişa  contului “CLIENTI”  din  care reiese înregistrarea contabilă a tranzacţiei 1p 1p
AV 5 – Tranzacţie în străinătate (cumpărare sau vânzare ) Comanda (pentru cumpărare) sau Oferta+comanda (pentru vânzare) prin poştă tradiţională/ poştă electronică/ Webshop - 4p
Factură 1p
OP Payment Order - 2p
Fişa  contului “FURNIZOR”  din  care reiese înregistrarea contabilă a tranzacţiei - 3p
AV 6 – Număr de tranzacţii Facturi Minim 20 de tranzacţii  încheiate până la 15 martie ale anului şcolar curent (print screen de pe platforma www.roct.ro) 5 p 5 p
Ordine de plată Minim 20 de tranzacţii  încheiate până la 15 martie ale anului şcolar curent (print screen de pe platforma www.roct.ro) 5p 5p
RESPONSABILITĂŢILE MANAGEMENTULUI “Taxe şi impozite” (TI) TI –  Taxe şi impozite Ordin de plata pentru decontul TVA  la  trimestru - 2p
Adeverinţă de la ROCT privind  viramentul la termen al TVA şi a contribuţiilor angajatorului (pentru 3 luni)  - 2p
RESPONSABILITĂŢILE MANAGEMENTULUI “Financiar-contabil” (FC) FC – Considerente  legate de eficienţa economică-raportul profit/ cheltuieli Contul de profit-pierderi al firmei, pe trimestru 2 p 2 p
TOTAL Pct. max. 70p Pct. max. 100p

Notă: în coloana „DOVEZI” se află documentele care trebuie efectiv incluse în dosarul pentru evaluare.

Observaţii:

 • La criteriul  PO 1 – Înregistrare la ROCT  dovada  „ Extras din registrul ROCT prin care se atestă faptul că FE este înregistrată/reînregistrată în anul şcolar în curs”  va fi confirmata de catre ROCT
 • La  criteriul  TI –  Taxe şi impozite, dovada  „Un extras bancar  de la Administraţia Financiară ROCT pentru viramentul la termen al TVA şi al taxelor de salarii  „ va fi solicitată anterior la ROCT.

Calendarul  procesului de evaluare:

 • Perioada de inscriere: 10 – 25 martie 2014  (formularul de inscriere îl regăsiți aici) scanat, prin email la marca.decalitate@yahoo.com
 • Perioada de transmitere a dosarelor scanate: 1 – 30 aprilie  2014
 • Evaluarea: 14-18 mai 2014

Aspecte privitoare la organizarea dosarului pentru obţinerea certificatului „Marca de calitate” :

Dosarul pentru evaluarea în vederea obţinerii certificatului „Marca de calitate” va avea următoarul conţinut:

 • Coperta / prima pagină – va cuprinde: antetul şcolii, regiunea, denumirea firmei de exerciţiu, nivelul pentru care se aplică, numele şi prenumele profesorului coordonator, numele şi prenumele directorului firmei de exerciţiu.
 • Declaraţie dată de către toţi elevii firmei de exerciţiu prin care declară că toate documentele incluse în respectivul dosar sunt întocmite de către ei înşişi. Această declaraţie va fi datată şi semnată de către toti elevii firmei de exerciţiu respective.
 • Cuprins – va avea următoarea formă :
Criteriu Dovada Numărul paginii
 • Documentele doveditoare pentru fiecare criteriu – vor fi introduse în dosar în ordinea în care sunt trecute în tabelul criteriilor. Documentele  corespunzătoare fiecărui criteriu vor fi separate de documentele incluse la celelalte criterii prin separatoare.
 • Numerotarea paginilor va începe cu prima dovadă de la criteriul  PO 1 – Înregistrare la ROCT.

 

Aceste dosare se arhivează la ROCT pe perioada valabilităţii certificatului (2 ani).