ROCT

Autentificare | Cont Nou

Metodologie

 

I. Definitie

Intreprinderea simulata este o metoda interactiva de invatare care vizeaza dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin integrarea si aplicarea interdisciplinara a cunostintelor care asigura conditii pentru aprofundarea practica a competentelor dobandite de studenti in pregatirea profesionala. Scopul acestei metode didactice este dezvoltarea competentelor de afaceri ale studentilor, prin simularea proceselor si a activitatilor care au loc intr-o firma reala si relatiile acesteia cu alte firme si institutii.

Intreprinderea simulata faciliteaza invatarea si dezvoltarea cunostintelor economice si juridice necesare intr-o firma reala, formand aptitudini si competente care pot fi aplicate in toate domeniile economice si in toate pozitiile din cadrul unei intreprinderi.

II. Obiective

Obiectivul general al invatarii prin intreprinderea simulata il reprezinta dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin :

 • Familiarizarea studentilor cu activitatile specifice unei firme reale;
 • Simularea proceselor economice specifice mediului real de afaceri;
 • Perfectionarea limbajului de afaceri;
 • Oferirea unor cunostinte si informatii concrete despre functionarea mecanismelor economiei de piata, importanta educatiei in realizarea unei cariere si impactul economiei asupra viitorului tinerilor;
 • Incurajarea spiritului competitional, al calitatii si al responsabilitatii;
 • Dezvoltarea de competente, aptitudini si atitudini necesare unui intreprinzator dinamic:
  • Creativitate;
  • Competitivitate;
  • Gandire critica;
  • Gandire analitica;
  • Creativitate;
  • Rezolvare de probleme;
  • Luare de decizii;
  • Asumarea responsabilitatii;
  • Lucrul in echipa;
  • Initiativa;
  • Adaptabilitate;
  • Perseverenta;
  • Auto-organizare si auto-evaluare a resurselor individuale,
  • Flexibilitate
  • etc.

III. Rezultate preconizate

Implementarea conceptului de “intreprindere simulata” isi propune crearea modelului de intreprinzator dinamic, capabil sa dezvolte un nou proces de productie, sa aduca pe piata un nou produs sau serviciu sau sa descopere o noua cale de distributie.

Rezultatele preconizate in urma aplicarii acestei metode sunt:

 • Cresterea gradului de insertie pe piata muncii a absolventilor;
 • Reducerea perioadei de acomodare la locul de munca;
 • O mai buna adaptabilitate la schimbarea locului de munca;
 • Cunoasterea proceselor specifice unei companii;
 • Flexibilitate;

IV. Standarde minimale pentru infiintarea unei intreprinderi simulate:

 • Numarul de studenti dintr-o intreprindere simulata: este determinat in functie de modul cum este organizata Intreprinderea Simulata. Fiecare departament/compartiment al intreprinderii trebuie sa fie format (cuprinda) minim o persoana.
 • O sala dotata cu:
  • Dulap cu rafturi;
  • Minim 8 calculatoare legate in retea, conexiune internet, 1 telefon, 1 fax, multifunctionala,  15 mese,  30 scaune,  videoproiector,  soft-uri)
 • Este necesar ca studentii sa aiba cunostinte economice de baza, cunostinte de limbi straine, cunostinte de informatica, sa aiba notiuni de contabilitate primara etc.
 • Durata unei intreprinderi simulate: 1 an universitar/1 semestru/ 3 luni

V. Structura timpului de lucru:

Sub coordonarea cadrului didactic studentii vor desfasura minimum 4 ore de activitate practica pe saptamana, in functie de planurile de invatamant existente.

VI. Continuturi tematice aplicate si aprofundate interdisciplinar in cadrul unei intreprinderi simulate:

 • Economia intreprinderii;
 • Tehnologia Informatiei;
 • Tehnologii asistate de calculator;
 • Studiul calitatii produselor si serviciilor;
 • Drept si legislatie;
 • Limbi straine;
 • Limbaj de afaceri;
 • Contabilitate;
 • Evidenta operativa;
 • Corespondenta comerciala;
 • Birotica si secretariat;
 • Marketing;
 • Relații internaționale;
 • Studii/afaceri europene;
 • Analiză și evaluare de politici publice;
 • Afaceri publice;
 • etc.

Exersarea repetata a diferitelor situatii determina aplicarea cunostintelor asimilate si formarea comportamentelor profesionale, de comunicare si sociale necesare intr-un sistem al economiei de piata.

VII. Cadrul legal al infiintarii si functionarii intreprinderii simulate

In Romania intreprinderile simulate sunt integrate retelei nationale a firmelor de exercitiu/intreprinderilor simulate coordonate de ROCT- Centrala Retelei Firmelor de Exercitiu/ Intreprinderilor Simulate din Romania (ROmanian Coordination Centre of Training Firms), care functioneaza in concordanta cu prevederile OMECT nr. 5109 din 25.08.2008.

ROCT este departament al Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic si are urmatoarele atributii:

 • Inregistreaza firmele de exercitiu/intreprinderile simulate  din invatamantul preuniversitar si superior din Romania, conform procedurilor de inregistrare ale unei firme reale.
 • Coordoneaza activitatea retelei nationale a firmelor de exercitiu/ intreprinderilor simulate din Romania, prin:
  • Simularea activitatilor desfasurate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si Registrul Comertului;
  • Simularea activitatilor bancii virtuale pentru activitati de decontare interne si internationale;
  • Simularea activitatilor referitoare la plata asigurarilor sociale si de sanatate, a impozitelor si taxelor, conform legislatiei in vigoare;
  • Organizarea de activitati in scopul formarii cadrelor didactice cu privire la firmele d exercitiu / intreprinderile simulate;
  • Organizarea si participarea la manifestari si proiecte internationale legate de activitatea firmelor de exercitiu/ intreprinderilor simulate;
  • Dezvoltarea de parteneriate cu agentii economici;
  • Elaborarea materialelor didactice pentru firmele de exercitiu/intreprinderile simulate;
  • Diseminarea informatiilor cu privire la oportunitatile de parteneriat pe piata internationala a firmelor de exercitiu/intreprinderilor simulate de afaceri din lari gi strainatate;
  • Reprezinta firmele de exercitiu/intreprinderile simulate din reteaua internationala EUROPEN;
  • Monitorizeaza si evalueaza activitatea firmelor de exercitiu/intreprinderilor simulate din reteaua nationala.
  • Informeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii cu privire la activitatea desfasurata.

ROCT asigura toate activitatile care simuleaza mediul extern al unei intreprinderi reale.

Datele de contact ale Centralei Retelei Firmelor de Exercitiu/Intreprinderilor Simulate din Romania:

Adresa: București, Strada Spiru Haret, nr. 10-12, sector 1
E-mail:
firma.de.exercitiu@roct.ro
Tel. 021 311 11 62 / 021 312 11 61
Web:
www.roct.ro
Persoana de contact: inspector de specialitate: Eugen Vereștiuc, tel: 0722.599184

 


Procedura de infiintare a unei intreprinderi simulate

1) Etapa preliminara de infiintare

La debutul infiintarii unei intreprinderi simulate, profesorii coordonatori si studentii trebuie sa tina cont de urmatoarele aspecte:

 • Culegerea de informatiide catre studenti de la institutiile abilitate cu privire la infiintarea unei firme. Institutiile ce pot oferi informatii utile in acest domeniu sunt:
  • Oficiul Registrul Comertului;
  • Banci;
  • Birouri Notariale;
  • Inspectoratul Teritorial de Munca;
  • Casa de Asigurari de Sanatate;
  • Casa de Pensii;
  • etc.
  • Dezbateri in cadrul grupelor de studenti pe baza informatiilor colectate. Aceste dezbateri au in vedere urmatoarele obiective:
   • Alegerea denumirii intreprinderii;
   • Alegerea siglei intreprinderii simulate;
   • Alegerea formei juridice;
   • Alegerea obiectului de activitate;
   • Stabilirea capitalului social;
   • Nominalizarea asociatilor;
   • Intocmirea documentatiei de constituire conform cerintelor ROCT.

2) Etapa infiintarii propriu-zise a intreprinderii simulate

Pasii de urmat pentru infiintarea unei intreprinderi simulate:

a. Solicitarea  rezervarii denumirii intreprinderii simulate

Denumirea unei intreprinderi simulate poate contine cuvinte sau expresii ce denumesc alte intreprinderi simulate. In acest sens este necesara completarea unei cereri privind acordul ROCT de a utiliza respectivele cuvinte.

Se completeaza “Cererea de rezervare denumire” – document disponibil pe pagina web a ROCT www.roct.ro, pe care se inscriu 3 (trei) denumiri agreate in ordinea preferintelor. Documentul completat se trimite scanat pe e-mail la adresa rezervare.denumire@roct.ro

Se asteapta primirea acceptului de la ROCT pentru rezervarea denumirii.

b. Intocmirea documentatiei in vederea constituirii (Aceste documente se gasesc pe pagina web a ROCT www.roct.ro):

 • Cerere de inregistrare si autorizare a functionarii;
 • Act constitutiv al intreprinderii simulate;
 • Declaratii proprii;
 • Declaratia privind autorizarea functionarii;
 • Dovada sediu – contract de inchiriere;
 • Cerere de eliberare a cazierului fiscal.
 • Cerere de deschidere de cont;
 • Fisa cu specimene de semnatura;
 • Foaia de varsamant pentru capital social;
 • Imputernicire pentru depunere capital social.
 • Formular de inregistrare in baza de date ROCT

Profesorul coordonator verifica documentatia–corectitudinea completarii si aspectul ingrijit al documentelor.

c.  Transmiterea la ROCT a documentelor scanate si arhivate RAR pe adresa de email  firma.de.exercitiu@roct.ro Luarea in primire a documentelor eliberate de catre ROCT

d. Crearea unui cont nou pe site-ul www.roct.ro pentru intreprinderea simulata.

Acest cont se face prin selectarea aplicatiei CONT NOU de pe site-ul centralei, si completarea campurilor solicitate in aplicatie. Pe baza documentelor primite, centrala ROCT va activa contul si astfel intreprinderea va fi inclusa in baza de date a ROCT si vizibila pentru celelelalte firme de exercitiu/intreprinderi simulate.

Dupa activarea intreprinderii simulate, studentii vor avea acces la contul nou creat prin AUTENTIFICAREA pe site-ul www.roct.ro. In cont vor avea codurile de identificare ale intreprinderii simulate (CIF si contul bancar – la submeniul Tranzactii)

Certificatul de inregistrare al intreprinderii simulate va fi postat pe site-ul ROCT de unde studentii il vor putea descarca.

De asemenea, tranzactiile se vor putea realiza doar prin intermediul aplicatiei de pe site. Din contul intreprinderii se acceseaza meniul Tranzactii, se da clic pe ORDIN DE PLATA NOU, se completeaza campurile solicitate si se finalizeaza tranzactia.

Extrasul de cont este vizibil in orice moment, in submeniul Tranzactii.

3) Responsabilitati ale intreprinderilor simulate autorizate

 1. Consultarea peridica a site-ului www.roct.ro;
 2. Instiintarea Centralei ROCT cu privire la orice modificari juridice intervenite in cadrul intreprinderii simulate;
 3. Transmiterea la ROCT lunar a instrumentelor de plata, arhivate, pe adresa banca.virtuala@roct.ro ;
 4. Realizarea a cel putin unei tranzactii economice nationale pe luna;
 5. Contactarea a cel putin trei intreprinderi simulate din strainatate pe parcursul unui an universitar si realizarea de tranzactii economice internationale cu acestea;
 6. Respectarea procedurilor de inscriere la targuri nationale si internationale conform precizarilor ROCT.

 

IX. Functionarea intreprinderii simulate

ACTIVITATI DESFASURATE IN CADRUL INTREPRINDERII SIMULATE

 1. Activitati care se desfasoara pentru inceput in cadrul intreprinderii simulate:
 • Stabilirea siglei firmei;
 • Stabilirea activitatii (produse, servicii etc.);
 • Contabilitate: bilant de constituire;
 • Achizitia de active:
  • achizitia de marfuri;
  • organizarea gestiunii depozitului;
 •  Elaborarea structurii organizatorice:
  • Fisa postului;
  • Angajarea salariatilor;
  • Contracte de munca;
 • Organizarea proceselor pentru biroul in care se deruleaza activitatile standard;
 • Stabilirea sistemului de arhivare:
  • Computerizata
  • Bibliorafturi;
  • Dulapioare;
  • etc.
 • Elaborarea formularelor:
  • Hartie cu antet;
  • Formulare de comanda;
  • Aviz de expeditie;
  • Facturi;
  • Formular standard mesaj;
  • Fax;
  • E-mail
  • etc.
 • Achizitionarea materialelor de birotica:
  • Stampila firma;
  • Bibliorafturi;
  • Plicuri;
  • Stampila intrare
  • etc.
 • Elaborarea conditiilor generale de afaceri;
 • Crearea diverselor fisiere necesare:
  • Fisierul pentru inregistrarea intrarilor/iesirilor de posta;
  • Fisier pentru comenzi primite si comenzi date;
 • Elaborarea catalogului de produse;
 • Crearea paginii web a intreprinderii simulate;
 • Impartirea sarcinilor si a atributiilor.

Rezultate:

 • „Manualul” de organizare a firmei, care va cuprinde:
  • Structura organizatorica (organigrama);
  • Fisele postului;
  • Planul managerial;
  • Procesele din fiecare compartiment cu documentele aferente;
  • Fluxul informational.
 • Catalogul intreprinderii simulate;
 • Site-ul web al intreprinderii simulate;
 • Dosarele cu documentele justificative , respectiv cu operatiunile de afaceri:
  • In format material;
  • In format electronic.

X.  Relationarea cu alte intreprinderi simulate

Relationarea cu alte intreprinderi simulate se realizeaza atat pe piata nationala, cat si pe piata internationala:

 • Relationarea cu alte intreprinderi simulate din Romania:
  • Contactarea (directa);
  • Negocierea (directa);
  • Livrarea (directa);
  • Plata si incasarea (prin intermediul ROCT);
  • Servicii postvanzare.
 • Relationarea cu intreprinderi simulate din alte tari:
  • Contactarea (directa);
  • Negocierea (directa);
  • Livrarea (directa);
  • Plata si incasarea (prin intermediul ROCT);
  • Servicii postvanzare.
 • Relationarea cu intreprinderea simulata „partener” („firma mama”):
  • Protocol de parteneriat.
 • Relationarea cu universitatea de provenienta.
  Directii de relationare:

  • Dreptul de folosinta asupra spatiului (contract de locatiune/inchiriere);
  • Primirea corespondentei;
  • Reprezentare a institutiei;
  • Colaborarea cu alti profesori din institutie;
  • Asigurarea de catre institutie a conditiilor materiale necesare desfasurarii activitatii