ROCT

Autentificare | Cont Nou

Înfiinţarea unei întreprinderi

Începând cu acest an școlar înregistrarea firmelor de exercițiu şi a întreprinderilor simulate în baza de date a Centralei ROCT se va face ONLINE. Pașii ce trebuie urmați pentru constituirea unei întreprinderi simulate sunt prezentați mai jos:

1. Rezervarea denumirii întreprinderii simulate

Înainte de alegerea unei denumiri este indicat să consultaţi secţiunea Reţeaua IS pentru a verifica disponibilitatea denumirii întreprinderii simulate. Denumirea unei întreprinderi simulate poate conţine cuvinte sau expresii ce se regăsesc în denumirea unei alte întreprinderi, dar nu poate fi identică.

Urmează completarea documentului Cerere de rezervare denumire, în care se înscriu 3 denumiri în ordinea preferinţelor. Reprezentanţii întreprinderii simulate ce urmează a fi înfiinţată vor trimite prin e-mail documentul completat  la adresa rezervare.denumire@roct.ro.

2. Înregistrarea întreprinderii simulate pe platforma roct.ro

Utilizarea platformei roct.ro necesită crearea unui cont pentru noua întreprindere simulată, cont ce va fi folosit ulterior pentru înregistrarea tranzacţiilor, comunicarea cu celelalte întreprinderi simulate, descărcarea documentelor necesare în colaborarea cu celelalte întreprinderi simulate şi alte activităţi specifice.

Paşii pentru înregistrarea întreprinderii simulate pe roct.ro sunt următorii:

 • Reprezentanţii întreprinderii simulate accesează în browser adresa www.roct.ro;
 • În partea superioară a paginii se apasă link-ul “Cont nou”;
 • În noua pagină afişată se bifează opţiunea “Firmă de exerciţiu”. Este afişat Formularul de înregistrare
 • În pagina formularului de înregistrare se completează câmpurile astfel:
  • Denumirea: denumirea unică a întreprinderii simulate, precedată de IS şi urmată de abrevierea formei de organizare (SRL sau SA)
  • Email: email-ul oficial al întreprinderii simulate (reprezintă şi numele de utilizator pentru autentificare pe site)
  • Parola: parola pentru autentificare pe site
  • Repetă parola: confirmarea parolei
  • CAEN: codul şi denumirea obiectului (obiectelor) de activitate
  • Judeţ: judeţul în care este localizată unitatea de învăţământ
  • Oraş: oraşul în care este localizată unitatea de învăţământ
  • Scoală: unitatea de învăţământ. Adresa unităţii de învăţământ se completează automat.
  • Telefon: telefonul unităţii de învăţământ
  • Fax: faxul unităţii de învăţământ
  • Website: site-ul firmei
  • Capital social: capitalul social de pornire
  • Părţi sociale/acţiuni: numărul de părţi sociale/acţiuni
  • Profesor coordonator: profesorul coordonator al firmei
  • Email: email-ul profesorului coordonator
  • Telefon: telefonul profesorului coordonator
  • Asociat si administrator: administratorul firmei
  • Asociat: asociatul/asociaţii firmei
 • După completarea datelor în formular utilizatorul apasă butonul “Înregistrează firmă nouă”.

În acest moment datele din formularul de înregistrare sunt transmise către centrala ROCT, firma fiind înregistrată în sistem cu starea “Inactivă”.

3. Completarea documentelor necesare pentru validarea întreprinderii simulate

Pentru ca noua întreprindere să devină activă atât pe platforma roct.ro cât şi în programul Întreprinderea simulată, este necesară completarea documentelor de mai jos, verificarea acestora împreună cu profesorul coordonator şi transmiterea lor, scanate și prin email, la adresa firma.de.exercitiu@roct.ro. Formularele pot fi descărcate din secţiunea Întreprinderi simulate – Documente – Formulare pentru constituirea întreprinderii simulate.

 • Cerere rezervare denumire
 • Formular de înregistrare în baza de date IS
 • Act constitutiv IS
 • Cerere de eliberare a cazierului fiscal IS
 • Cerere autorizare a funcţionării IS
 • Contract de închiriere IS
 • Declaraţie privind autorizarea funcţionării IS
 • Declaraţie IS
 • Formular pentru deschidere de cont IS
 • Specimen de semnături IS
 • Foaie de vărsământ

4. Validarea întreprinderii simulate şi primirea documentelor oficiale

Pe baza documentelor transmise de către întreprinderea simulată, ROCT eliberează documente ce vor fi transmise acesteia. Din acest moment  întreprinderea simulată începe să funcţioneze alături de celelalte întreprinderi simulate, având posibilitatea să realizeze tranzacţii virtuale şi să participe la târguri naţionale şi internaţionale desfăşurate în România sau în alte ţări.

Documentele eliberate de către ROCT sunt:

 • Certificat de înregistrare (document opozabil terţilor);
 • Explicaţii simbolizare: Certificat de înregistrare;
 • Certificat constatator;
 • Chitanţa pentru taxa rezervare denumire;
 • Chitanţa pentru cheltuieli de constituire;
 • Cazier fiscal.

Vă rugăm să consultați informațiile de la adresa:

https://docs.google.com/document/d/17CTmvT_XgLYV8Jmo3wgbl8aquJQGHLJ8AGBk6wSfcZw/edit