ROCT

Autentificare | Cont Nou

Înfiinţarea unei firme

Pentru anul școlar 2019/2020 vă rugăm să țineţi cont și de următoarele informații la înfiinţarea unei firme de exercițiu:

Se înființează noi FE/IS numai dacă în unitatea școlară nu există conturi care pot fi continuate sau preluate.

Înregistrarea firmelor de exercițiu şi a întreprinderilor simulate în baza de date a Centralei ROCT se face ONLINE. Pașii ce trebuie urmați pentru înregistrarea unei firme de exercițiu sunt prezentați mai jos:

1. Rezervarea denumirii firmei de exerciţiu

Înainte de alegerea unei denumiri este indicat să consultaţi secţiunea Reţeaua FE pentru a verifica disponibilitatea denumirii firmei de exerciţiu. Denumirea unei firme de exerciţiu poate conţine cuvinte sau expresii ce se regăsesc în denumirea unei alte firme de exerciţiu, dar nu poate fi identică.

Urmează  completarea documentului Cerere de rezervare denumire, în care se înscriu 3 denumiri în ordinea preferinţelor. Reprezentanţii firmei de exerciţiu ce urmează a fi înfiinţată vor trimite documentul completat, prin email, la adresa rezervare.denumire @ roct.ro.

2. Înregistrarea firmei de exerciţiu pe platforma roct.ro

Utilizarea platformei roct.ro necesită crearea unui cont pentru noua firmă de exerciţiu, cont ce va fi folosit ulterior pentru înregistrarea tranzacţiilor, comunicarea cu celelalte firme, descărcarea documentelor necesare în colaborarea cu celelalte firme şi alte activităţi specifice.

Paşii pentru înregistrarea firmei pe roct.ro sunt următorii:

 • Reprezentanţii firmei de exerciţiu accesează în browser adresa www.roct.ro
 • În partea superioară a paginii se apasă link-ul “Cont nou”.
 • În noua pagină afişată se bifează opţiunea “Firmă de exerciţiu”. Este afişat formularul de înregistrare
 • În pagina formularului de înregistrare se completează câmpurile astfel:
  • Denumirea: denumirea unică a firmei precedată de FE pentru firme de exerciţiu sau IS pentru întreprinderi simulate şi urmată de abrevierea formei de organizare (SRL sau SA)
  • Email: email-ul oficial al firmei de exerciţiu (reprezintă şi numele de utilizator pentru autentificare pe site)
  • Parola: parola pentru autentificare pe site
  • Repetă parola: confirmarea parolei
  • CAEN: codul şi denumirea obiectului (obiectelor) de activitate
  • Judeţ: judeţul în care este localizată unitatea de învăţământ
  • Oraş: oraşul în care este localizată unitatea de învăţământ
  • Scoală: unitatea de învăţământ. Adresa unităţii de învăţământ se completează automat.
  • Telefon: telefonul unităţii de învăţământ
  • Fax: faxul unităţii de învăţământ
  • Website: site-ul firmei de exerciţiu
  • Capital social: capitalul social de pornire
  • Părţi sociale/acţiuni: numărul de părţi sociale/acţiuni
  • Profesor coordonator: profesorul coordonator al firmei de exerciţiu
  • Email: email-ul profesorului coordonator
  • Telefon: telefonul profesorului coordonator
  • Asociat si administrator: administratorul firmei
  • Asociat: asociatul/asociaţii firmei
 • După completarea datelor în formular utilizatorul apasă butonul “Adaugă firmă”.

În acest moment datele din formularul de înregistrare sunt transmise către centrala ROCT, firma fiind înregistrată în sistem cu starea “Inactivă”.

3. Completarea documentelor necesare pentru validarea firmei

Pentru ca noua firmă de exerciţiu să devină activă atât pe platforma roct.ro cât şi în programul Firma de exerciţiu, este necesară completarea documentelor de mai jos, verificarea acestora împreună cu profesorul coordonator şi transmiterea lor, scanate și prin email, la adresa firma.de.exercitiu arond roct.ro. Formularele pot fi descărcate din secţiunile Firme de exerciţiu – Documente şi respectiv Întreprinderi simulate – Documente.

 • Cerere rezervare denumire
 • Formular de înregistrare în baza de date FE
 • Act constitutiv FE
 • Cerere de eliberare a cazierului fiscal FE
 • Cerere autorizare a funcţionării FE
 • Contract de închiriere FE
 • Declaraţie privind autorizarea funcţionării FE
 • Declaraţie FE
 • Formular pentru deschidere de cont FE
 • Specimen de semnaturi FE
 • Foaie de vărsământ – fiecare asociat trebuie să completeze câte o foie de vărsământ

4. Validarea si activarea firmei în rețea

Pe baza documentelor transmise de către firma de exerciţiu, ROCT validează firma în rețea.  Din acest moment firma începe să funcţioneze, având posibilitatea să realizeze tranzacţii virtuale şi să participe la târguri naționale desfăşurate în România.

ROCT va transmite scanat, prin email certificatul de înregistrare al firmei de exercițiu, la solicitarea reprezentaților acesteia.

 

Vă rugăm să consultați informațiile de la adresa:                                        https://docs.google.com/document/d/17CTmvT_XgLYV8Jmo3wgbl8aquJQGHLJ8AGBk6wSfcZw/edit