ROCT

Autentificare | Cont Nou

Comunicări 2022/2023

În activitățile dumneavoastră respectarea PROCEDURILOR ROCT este obligatorie! Procedurile ROCT le găsiți în proceduri-roct_partea-i și proceduri-roct_partea-ii

În anul școlar 2022-2023, firmele de exercițiu/întreprinderile simulate (FE/IS) vor fi înregistrate după transmiterea și verificarea documentelor de preluare sau continuare a activității. Dovada înregistrării/reînregistrării firmelor de exercițiu/întreprinderilor simulate o constituie setarea firmelor de exercițiu/întreprinderilor simulate pentru anul școlar 2022/2023, de către reprezentanții ROCT.

Adresele de email prin care vom comunica, sunt urmatoarele:

Pentru firma de exercițiu, în general: firma.de.exercitiu@roct.ro
Pentru marca de calitate: marca.decalitate@roct.ro
Pentru business plan: business.plan@roct.ro

Va rugam sa respectati atribuirea adreselor de e-mail pe categorii de activități, pentru desfășurarea optimă a comunicării.

Firmele de exerciţiu/întreprinderile simulate NOI vor completa documentele de înfiinţare descărcate în prealabil de pe site-ul www.roct.ro – Meniul FIRME DE EXERCIŢIU/ INTREPRINDERI SIMULATE – Documente. Aceste documente se vor completa, semna şi scana şi se vor transmite la Centrala ROCT, pe email, la adresa firma.de.exercitiu@roct.ro.
Atenție: verificați denumirea noii FE/IS pe ROCT. Aceasta trebuie să difere cu cel puțin cinci caractere de alte denumiri ale FE/IS existente în rețeaua ROCT.
Dupa constituirea firmei de exerciţiu/întreprinderii simulate, elevii/studenţii vor crea un cont nou pe platforma www.roct.ro, cont care va fi activat de către Centrala ROCT, moment din care firma este inclusă în reţeaua naţională a firmelor de exerciţiu/întreprinderilor simulate.

Firmele de exerciţiu/ întreprinderile simulate PRELUATE vor completa documentele specifice existente pe site-ul www.roct.ro – Meniul FIRME DE EXERCITIU/INTREPRINDERI SIMULATE – Documente. Aceste documente se vor completa, semna şi scana şi se vor transmite la Centrala ROCT, pe email, la adresa firma.de.exercitiu@roct.ro.

Premergator infiintarii unei firme de exercitiu noi, trebuie sa aveti in vedere urmatoarele:

 

1. Rezervarea denumirii firmei de exerciţiu

Înainte de alegerea unei denumiri este indicat să consultaţi secţiunea Reţeaua FE pentru a verifica disponibilitatea denumirii firmei de exerciţiu. Denumirea unei firme de exerciţiu poate conţine cuvinte sau expresii ce se regăsesc în denumirea unei alte firme de exerciţiu, dar nu poate fi identică.

Urmează  completarea documentului Cerere de rezervare denumire, în care se înscriu 3 denumiri în ordinea preferinţelor. Acest document se va trimite scanat, prin email, la adresa rezervare.denumire@roct.ro.

2. Completarea documentelor necesare pentru validarea firmei

Pentru ca noua firmă de exerciţiu să devină activă atât pe platforma roct.ro cât şi în programul Firma de exerciţiu, este necesară completarea documentelor de mai jos, verificarea acestora împreună cu profesorul coordonator şi transmiterea lor, scanate și prin email, la adresa firma.de.exercitiu@roct.ro. Formularele pot fi descărcate din secţiunea http://www.roct.ro/firme-de-exercitiu/documente .

  • Cerere rezervare denumire

- abia dupa ce ati primit confirmarea denumirii alese, veti trece la completarea urmatoarelor:

 • Formular de înregistrare în baza de date FE
 • Act constitutiv FE
 • Cerere de eliberare a cazierului fiscal FE
 • Cerere autorizare a funcţionării FE
 • Contract de închiriere FE
 • Declaraţie privind autorizarea funcţionării FE
 • Declaraţie FE
 • Formular pentru deschidere de cont FE
 • Specimen de semnaturi FE

3. Înregistrarea firmei de exerciţiu pe platforma roct.ro

Utilizarea platformei roct.ro necesită crearea unui cont pentru noua firmă de exerciţiu, cont ce va fi folosit ulterior pentru înregistrarea tranzacţiilor, comunicarea cu celelalte firme, descărcarea documentelor necesare în colaborarea cu celelalte firme şi alte activităţi specifice.

Paşii pentru înregistrarea firmei pe roct.ro sunt următorii:

 • Reprezentanţii firmei de exerciţiu accesează în browser adresa www.roct.ro
 • În partea superioară a paginii se apasă link-ul “Cont nou”.
 • În noua pagină afişată se bifează opţiunea “Firmă de exerciţiu”. Este afişat formularul de înregistrare
 • În pagina formularului de înregistrare se completează câmpurile astfel:
  • Denumirea: denumirea unică a firmei precedată de FE pentru firme de exerciţiu sau IS pentru întreprinderi simulate şi urmată de abrevierea formei de organizare (SRL sau SA)
  • Email: email-ul oficial al firmei de exerciţiu (reprezintă şi numele de utilizator pentru autentificare pe site)
  • Parola: parola pentru autentificare pe site
  • Repetă parola: confirmarea parolei
  • CAEN: codul şi denumirea obiectului (obiectelor) de activitate
  • Judeţ: judeţul în care este localizată unitatea de învăţământ
  • Oraş: oraşul în care este localizată unitatea de învăţământ
  • Scoală: unitatea de învăţământ. Adresa unităţii de învăţământ se completează automat.
  • Telefon: telefonul unităţii de învăţământ
  • Fax: faxul unităţii de învăţământ
  • Website: site-ul firmei de exerciţiu
  • Capital social: capitalul social de pornire
  • Părţi sociale/acţiuni: numărul de părţi sociale/acţiuni
  • Profesor coordonator: profesorul coordonator al firmei de exerciţiu
  • Email: email-ul profesorului coordonator
  • Telefon: telefonul profesorului coordonator
  • Asociat si administrator: administratorul firmei
  • Asociat: asociatul/asociaţii firmei
 • După completarea datelor în formular utilizatorul apasă butonul “Înregistrează firmă nouă”.

În acest moment datele din formularul de înregistrare sunt transmise către centrala ROCT, firma fiind înregistrată în sistem cu starea “Inactivă”.

4. Validarea firmei

Pe baza documentelor transmise de către firma de exerciţiu, Centrala ROCT valideaza si activeaza firma de exercitiu pe platforma www.roct.ro.  Din acest moment, firma începe să funcţioneze alături de celelalte firme, având posibilitatea să realizeze tranzacţii virtuale şi să participe la diferite concursuri, târguri naţionale şi internaţionale desfăşurate în România sau în alte ţări.

Alte precizari:

 • La laboratorul de firme de exerciţiu, este necesar sa se insiste pe aspecte referitoare la negocierea tranzacţiei, pe elaborarea ofertei de produse, utilizarea documentaţiei şi a uzanţelor comerciale, finanţarea în firmă, studierea mediului concurenţial.
 • Extrasul de cont al firmei de exercitiu este disponibil in orice moment pe contul online al firmei, la meniul Tranzactii.

Vă dorim mult succes in noul an scolar!

Echipa ROCT