ROCT

Autentificare | Cont Nou

IS TOPO POWER GIRLS SRL

Nume Firma:

IS TOPO POWER GIRLS SRL

Unitatea de invatamant: Universitatea “1 DECEMBRIE 1918” - Facultatea de ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI
Adresa:

str. GABRIEL BETHLEN, nr. 5, Alba Iulia, jud. Alba

Sold: 6164.5 IBAN: RO01ROCT1110231210019857
Telefon: 0742132039 Fax:
E-mail: topopowergirls@gmail.com Web: http://

Certificat de inregistrare

Serie si numar: A-FE 21019857 CIF: RO1210019857
Data: 12.03.2021 Nr. reg: J01/119/12.03.2021
Imagine Produs / Serviciu Pret

Plan de situație

Un plan de situație este un desen tehnic care arată exact unde se află un imobil. Planul de situație este necesar pentru întocmirea planului urbanistic zonal (P.U.Z.) sau planului de detaliu (P.U.D.) sau în proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C).

1. A site plan
A site plan is a technical drawing which shows where exactly a property is situated. The site plan is required for the execution of the Zonal Urban Plan (Romanian acronym: P.U.Z.) or of the Detailed Urban Plan (Romanian acronym: P.U.D.) or within projects which aim to authorize the execution of a building permit (Romanian acronym: P.A.C.).

1600 LEI

Actualizare cadastru

Această procedură este necesară în cazul rectificării documentaţiilor cadastrale şi a suprafeţelor înscrise în Cartea Funciară. Prețul depinde de mărimea terenului, de existența sau nu a unei construcții pe teren. Include măsurători și întocmirea documentației.

2. Cadastral plan update
This procedure is required when rectifying cadastral documents and areas entered in the land register. The price depends on the size of the land and whether or not there is a building on the land. Preparation of the documents and measurements are included in the price.

1150 LEI

Modelare 3D: terenuri, clădiri, albii de râu, trasee ale rețelelor edilitare

Modelarea 3D reprezinta realizarea unui model digital tri-dimensional al diferitelor obiective (terenuri, cladiri, albii de rau etc), ca suport pentru proiectare sau pentru realizarea diferitelor studii de specialitate (inundabilitate, sudii hidrotehnice, imbunatatiri funciare).

Informatiile din teren se obtin cu ajutorul dronei si sunt completate cu masuratori de specialitate. Prelucrarea se face conform cerintelior cerintelor beneficiarului, acordand atentie fiecarui detaliu.

Modelul 3D reprezinta modalitatea de redare cu precizie a alementelor topografice si urbanistice pentru diferite obiective. Folosind acest model ca suport in proiectare se mareste exponetial detalierea tuturor elementelor regasite in teren.
Ca si livrabil, va putem pune la dispozitie: DTM, Point cloud si imagini raster de precizie.

1500 LEI
ASISTENTA-SANTIER

Asistență topografică în șantiere

Pe parcursul demarării unui proiect este necesară parcurgerea mai multor etape, de la măsurarea elementelor din teren în vederea transpunerii lor pe planuri, la transpunerea în teren a planurilor de execuție a diferitelor lucrări de construcții. În cadrul serviciilor de asistență topografică pe șantier ne vom ocupa de:
Preluarea / predarea amplasamentului
Proiectarea rețelelor topografice de sprijin pentru ridicare și trasare (RTC)
Marcarea în teren a punctelor rețelei proiectate
Realizarea, întreținerea și verificarea rețelei topografice pentru trasarea construcțiilor (măsurarea și compensarea rețelei)
Realizarea ridicării topografice a terenului inițial (măsurarea elementelor caracteristice terenului, rețelelor, drumurilor, liniilor de înaltă tensiune)
Trasarea limitelor de proprietate și predarea amplasamentului (proces verbal de predare amplasament)

1500 LEI
Logo-23

Efectuarea masuratorilor topografice privind supravegherea comportării construcțiilor in timp

Lucrările de urmărire in timp a constructiilor se realizeaza in vederea determinarii degradarilor ce pot duce la diminuarea aptitudinii de exploatare a construcțiilor în condiții optime de siguranta

1000 LEI
Logo-22

Întocmirea expertizelor judiciare și extrajudiciare

Expertiza reprezinta o cercetare ce are un caracter tehnic realizata de către un expert la cererea persoanelor fizice sau juridice. Aceste expertize sunt realizate pentru reconstituirea proprietății, concesionarea proprietății, ieșirea din indiviziune etc

1000 LEI

Evaluare Imobiliară

Evaluarea unui construcţii este o etapă esențială în procesul de cumpărare sau vânzare. Un preț fundamentat, stabilit de un specialist și justificat de un raport detaliat, poate oferi cumpărătorului siguranța unei investiții corecte, iar vânzătorului avantajul unei tranzacții desfășurate într-un timp mult mai scurt.

800 LEI

Dezmembrare teren

Dezmembrarea terenului este operațiunea cadastrală prin care un teren se împarte în două sau mai multe loturi.

800 LEI

Alipirea Terenului

Alipirea terenurilor este operațiunea cadastrală prin care două sau mai multe terenuri cu limite comune sunt unite, devenind unul singur.

800 LEI

Intabularea trenului/ constructilor

Înscriere definitivă a unui act de proprietate sau a unui drept real imobiliar în cartea funciară

1200 LEI
Leica-iCON-ICG-60-gps-and-CC80-Tablet-580x580_21

Trasare puncte cu Gps

Determinăm puncte GPS în vederea trasarea axelor construcțiilor și punctelor caracteristice ale construcțiilor, verificare limite proprietate

80 per punct LEI
gis_layers

Consulatare Gis

Consultanții în sisteme de informații geografice (GIS) sunt responsabili pentru gestionarea datelor cartografice digitale și efectuarea analizelor pentru a răspunde la întrebări geografice. Obiectivul cheie pentru consultanți GIS este realizarea hărților pentru clienți, deduse din datele analitice. Poate fi utilizată într-o varietate de domenii. Analiza GIS poate fi utilizată pentru a găsi cercetări și date prin cartografierea răspândirii bolilor (geografie medicală), planificarea silviculturii, găsirea locațiilor adecvate ale clădirilor și analizarea sustenabilității. Rolurile GIS necesită o combinație de tehnică, analitică, cartografie

900 LEI

Activitati de supraveghere a terenurilor si delimitarilor

Activitati de supraveghere a terenurilor si delimitarilor se va efectua de către un asociat al firmei desemnat, acesta va oferi acest serviciu beneficiarilor interesați prin contract cu valoarea specificată pe durata limitata

1.000 LEI