ROCT

Autentificare | Cont Nou

Informații utile

Informații utile

Platforma roct.ro are două funcțiuni:

  • simulează Oficiul Registrului Comerțului – înregistrarea firmelor și emite, la cerere, un certificat de înregistrare
  • bancă – asigură decontarea online a transferurilor bancare.

Înființarea unei firme noi

Se descarcă ”Formulare necesare pentru constituirea unei firme de exerciţiu” de la adresa: http://www.roct.ro/firme-de-exercitiu/documente/

Se completează aceste documente, preferabil în format word.

Actul constitutiv:

Platforma acceptă un minim de 5 acționari pentru o societate pe acțiuni (SA).

Este recomandabil ca administratorul firmei să fie unul din acționari.

Se completează toate câmpurile, atenție la art. 6, toate părțile sociale trebuie repartizate. Exemplu de calcul:

Firma TEST SRL are 17 asociați și stabilim că fiecare asociat va avea același număr de părți sociale(capitalul social va fi împărțit în mod egal între asociați).

Calculăm un capital social multiplu de 17 dar suficient de mare astfel încât să avem suficienți bani pentru a plăti salarii+taxele asociate acestora, eventuale achiziții, chirii etc. pentru o perioadă de minim 3 luni. O parte socială trebuie să fie ≥ 10 lei. Art. 6 va fi de forma:

Art.6 Capitalul social va fi de 129.030 lei, împărţit în 5.610 părţi sociale/ acţiuni/ părţi de interes, fiecare având valoare egala de 23 lei (129.030/5.610=23), fiecare asociat/ acţionar deţinând un număr de 330 părţi sociale/acţiuni/părţi de interes (5.610 părţi sociale / 17 asociați = 330).

Înainte de a trimite documentele la adresa firma.de.exercitiu@roct.ro pentru activarea firmei, trebuie creat cont firmei pe platforma roct.

La crearea contului trebuie să țineți cont de următoarele:

  • Email – va fi adresa cu care vă veți loga pe platforma roct dar va fi și adresa pe care veți trimite/primi corespondența cu alte firme. Nu recomand ca această adresă să fie adresa personală a profesorului coordonator sau a unui asociat din cadrul firmei. O adresă de email poate fi asociată unui singur cont, de  companie sau de persoană fizică.
  • CAEN #1 – se introduce codul CAEN, din 4 cifre, și se așteaptă să apară descrierea acestuia. Dacă aveți mai multe coduri CAEN se apasă pe +Add CAEN și se va genera încă un câmp pentru următorul cod CAEN. Se pot introduce maxim 3 coduri CAEN.
  • Telefonul – este telefonul firmei, nu al liceului, nu este câmp obligatoriu.
  • Adresa web – este adresa web a firmei, acesta se va introduce fără ”http://” sau ”https://”, nu este câmp obligatoriu, nu introduceți adresa web a unității școlare.
  • Capitalul Social – se introduce valoarea fără ”.” sau ”,”, în cazul de mai sus se va introduce 129030.
  • Părți sociale/acțiuni – se introduce valoarea fără ”.” sau ”,”, în cazul de mai sus se va introduce 5610.

La sfârșitul fiecărui an școlar toate firmele de exercițiu și întreprinderile simulate se închid, activarea lor în următorul an școlar se face prin continuarea sau preluarea firmei de exercițiu/întreprinderii simulate.

Certificate de înregistrare

Certificatele de înregistrare se generează și se trimit doar la cerere și numai după ce ați confirmat, la adresa firma.de.exercitiu@roct.ro , corectitudinea informațiilor firmei de exercițiu/întreprinderii simulate din platforma roct.

Continuarea unei firme  (sunt aceiași asociați din anul anterior)

Se completează documentul Formular_inregitrare_in_baza_de_date de la adresa: http://www.roct.ro/firme-de-exercitiu/documente/ .

Trebuie completat numărul de asociați/acționari ai firmei.

Preluarea unei firme (se modifică asociații sau alte elemente din cadrul actului constitutiv)

Se completează documentele de la adresa: http://www.roct.ro/firme-de-exercitiu/documente/ .

Atenție la art. 6 din actul adițional la actul constitutiv, trebuie repartizate toate părțile sociale.

Tranzacții

În contul firmei, modulul ”Documente”, sunt diferite formulare, în funcție de ce documente aveți nevoie, acestea trebuie descărcate și apoi completate.

Pentru efectuarea unei plăți trebuie să intrați în modulul ”Tranzacții” din contul firmei.

În acest modul puteți efectua o plată nouă (click pe ”Ordin de plata nou”) sau urmări încasările de la clienții firmei.

La efectuarea unui ordin de plată trebuie să completați codul fiscal al furnizorului sau CNP-ul persoanei fizice (în cazul salariilor), suma și descrierea plății. Exemplu: suma 1.002,57 lei trebuie introdusă 1002.57.

Toate plățile către bugetul statului (taxele asociate salariilor, TVA etc) și chiriile se achită în contul Centralei ROCT, CIF: RO0400350001

Identificarea potențialilor furnizori/clienți

În documentul de la adresa de mai jos sunt listate toate firmele de exercițiu și întreprinderile simulate active în acest an școlar, puteți descărca acest fișier și filtra, pentru o identificare mai ușoară, a potențialilor clienți/furnizori:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rmm-rY8yfwdcxl0gSM6-fXimp7nlRw_5/edit#gid=548120871

Resetarea parolei contului firmei/întreprinderii simulate

Resetarea parolei contului firmei se face doar prin transmiterea, de la adresa de email a profesorului coordonator sau adresa acestuia să fie în CC, unui email la adresa firma.de.exercitiu@roct.ro prin care se solicită acest lucru. Trebuie să comunicați noua adresă de email și parola dorită.

Contul de persoană fizică

Contul de persoană fizică trebuie să fie unic, dacă se crează două sau mai multe conturi cu același CNP nu se vor realiza corect tranzacțiile.

Resetare parolei contului  persoanei fizice

Pentru resetarea parolei sau erori de înregistrare vă rog să trimiteți un email la adresa firma.de.exercitiu@roct.ro .

Târguri ale firmelor de exercițiu

Organizarea unui târg local/regional/național al firmelor de exercițiu trebuie comunicată prin trimiterea documentului Formular organizare eveniment pe adresa de email firma.de.exercitiu@roct.ro (documentul se descarcă de la adresa http://www.roct.ro/formulare-targuri/  ).

După desfășurarea evenimentului trebuie completat și trimis Raport model targ local sau regional pe adresa de email firma.de.exercitiu@roct.ro (documentul se descarcă de la adresa http://www.roct.ro/formulare-targuri/ ).

 Ghidul firmelor de exercițiu poate fi consultat la adresa:

https://drive.google.com/file/d/1_CDYer5yc-lB24BOGuZ1CA10X3dshKjw/view?usp=sharing

 

Lasa un comentariu